Kontaktní telefonZelená úsporám

 

První výzva dotačního programu Nová zelená úsporám 2014 je rozdělena do tří základních oblastí.

  • A – Snížení energetické náročnosti u stávajících rodinných domů

Tato oblast podporuje komplexní zateplení rodinných domů, které byly schváleny k užívání před 1.7.2007, jako je výměna okenních a dveřních výplní, zateplení fasády, zateplení střešního pláště, podlahy nebo stropu nad nejvyšším vytápěným poschodím. Důraz je kladen na komplexní opatření, takže dotaci nelze například získat pouze na výměnu oken.

Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A je nově vedena jako podoblast podpory a výše podpory může dosáhnout 10 000,- Kč

  • B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Dotační příspěvek lze získat na novostavby rodinných domů jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění  je nižší než 20 kW/m².rok. Tento údaj lze vyčíst z energetického průkazu budovy.

Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B je nově vedena jako podoblast podpory a výše podpory může dosáhnout 35 000,- Kč

  • C.1 - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje při současné realizaci opatření z oblasti podpory A.

Oblast, kterou povinně bude muset čerpat žadatel oblasti A, pokud má za hlavní zdroj vytápění neekologický zdroj tepla.

  • C.2 - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje bez současné realizaci opatření z oblasti podpory A.

Dotační podoblast je určena všem, kteří nemohou investovat do komplexního zateplení rodinného domu, ale chtěli by vyměnit svůj starý neekologický zdroj vytápění a tím přispět k ochraně životního prostředí.

  • C.3 – Instalace termických solárních systémů.

Podoblast podporuje instalaci solárních termických systémů  na přípravu teplé vody, nebo přípravu teplé vody a přitápění do dokončených i nově stavěných domů. V případě kombinace s opatřeními oblasti A je možné získat kombinační bonuc ve výši 10 000,- Kč

  • C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Podpora je poskytována formou fixní dotace až do výše 100 000,- Kč, nejvýše však 75% ze způsobilých výdajů. Žádat lze pouze současně s oblastí podpory A.

  • C.5 – Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2

Maximální výše podpory činní 5 000,- Kč.