Vybíráme odstín fasády

Tepelná odrazivost odstínů

Důležitým faktorem při výběru odstínu je tepelná odrazivost. Každý odstín z fasádního vzorkovníku má vypočtenou hodnotu označovanou jako HBW, Y, a podobně.

Jedná se o % vyjádření, kolik odstín odrazí tepelné energie (slunečních paprsků).

Při zateplení fasády fasádním polystyrénem, by hodnota neměla klesnout pod 30% odrazivosti.

Při tmavých odstínech pod 30% odrazivosti na zateplovací systém z fasádního polystyrénu, může být použito na 10% plochy zateplovacího systému, avšak musí být plocha rozptýlená do plochy světlejšího odstínu. (minimálně 30% odrazivost)

Při zateplení minerální vatou, není nebezpečí tolik výrazné jako u fasádního polystyrénu, ale stále hrozí přehřívání fasády a tím rychlejší stárnutí a degradace fasády.

Náš případ u fasádního polystyrénu, což je druh:

Zpěňovatelný polystyren (EPS). Ten je vyráběn a dodáván ve formě malých, mléčně zakalených perel nasycených pod tlakem lehkým uhlovodíkem (nadouvadlem).

Polystyren je poměrně tvrdý, ale křehký plast, který dobře odolává kyselinám a zásadám. Při stárnutí křehne a vytvářejí se v něm trhliny. Neodolává organickým rozpouštědlům, zejména benzínu, aldehydům a ketonům. Je citlivý vůči UV záření a málo odolný vůči teplotě (jen asi do 70 stupňů Celsia).

Z techto drobných kuliček je napěňován polystyrén.

Při přehřívání fasády, tzn. i fasádního polystyrénu, postupem času, může polystyrén ztrácet svůj objem. Takže tmavost odstínu je také vždy duležitým faktorem.

Chování odstínu v různých materiálech

Často se stává že zákazník jsi vybere odstín dle vzorkovnice, po té je namíchán a po natažení na fasádu, jsi zákazník stěžuje že odstín nesedí se vzorkovníkem.

Jde o problém že ve vzorkovnici, je odstín namíchán ve fasádní barvě a nikoliv v omítkovině. Máme základní dva druhy omítkoviny, točená (roztíraná) a škrabaná (trhaná).

V každé omítkovině se vámi vybraný odstín bude chovat jinak.

Točená omítkovina má kamínky v bílé barvě a odstín je nejblíže k vzorkovnici. Pozor při tmavě sytých odstínech červené a nebo vínové. Bílé kamínky se někdy obnaží a jsou vidět jako maličké tečky na fasádě. Jedná se pouze o vzhledový defekt, nemá to žádný vliv na funkčnost fasády.

Škrabaná omítkovina má kamínky v černé barvě a více se vzdaluje od vzorkovnice. Pozor při světlých odstínech, hlavně světe žlutých a krémových je kamínek vyditelný a tvoří jakoby špinavou fasádu.

Dalším faktorem změny odstínu je hrubost zrna omítkoviny. Čím bude jemnější zrno omítkoviny, bude povrch hladší a budou se tvořit měnší stíny na fasádě. S větším zrnem vznikají na fasádě větší stíny od nerovností (hrubostí) a odstín se tváří tmavší.

Proto pro každého zákazníka, který je rozhodnutý pro naši firmu uděláme reálné nátahy omítkoviny na sádrokarton (50x50 cm).

Náledujicí foto ukazuje chování odstínu 698 v různých materiálech.