PAULIN - NÁTĚRY BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍImage


PROCTILCEMENTO C

Speciální nátěr pro interiér i exteriér proti plísním a řasám, na bázi akrylových kopolymerů ve vodní emulzi, světlostálých pigmentů, křemene a mikronizovaných inertních přísad. Používá se jako úprava povrchů betonů vyrobených z nejrůznějších druhů cementů pro jejich ochranu před atmosférickými vlivy. Umožňuje prostupnost par a zabezpečuje úplnou nepropustnost vůči vodě a zabraňuje další karbonataci betonu a tím účinně zabraňuje korozi a degradaci železobetonových konstrukcí.

https://www.paulin.cz/24880-natery-betonovych-a-zelezobetonovych-konstrukci

SOUBORY KE STAŽENÍ

Technický list.pdf (159kb)