PAULIN - SILIKONOVÉ OMÍTKYImage

Zdi ošetřené silikonovými tenkovrstvými omítkami Paulín umožnují velmi snadno odstranění vodních par tvořících se mezi zdivem a omítkou. Zdi tak zůstávají do hloubky suché a zlepšují celkou izolační schopnost budovy. Tímto zpusobem zdivo nepodléhá postupující degradaci způsobené erozí vody a infiltrací vlhkosti, ale naopak umožní uchovat po dlouhou dobu jeho celistvost a kompaktnost bez odlupování a trhlin.

Silikonové výrobky Paulín v sobě spojují dvě důležité fyzikální vlastnosti, které jsou zdánlivě neslučitelné: hydrorepelenci a prodyšnost. Zvláštní chemické složení těchto omítek tvoří obsah pryskyřice, která má velmi stabilní a porézní molekulární síť, bohatou na hydrofobní kapiláry. Ty umožnují prostup vodním parám do exteriéru a soucasně tak brání penetraci vody do zdiva. Fyzikálním způsobem přilnou k podkladu, jsou odolnější vůči atmosférickým vlivům a přitom podkladu umožní, aby dýchal.

Fasády ošetrené výrobky ze silikonové řady Paulín zůstávají po dlouhou dobu čisté a nedotčené. Hydrorepelence omítky zabraňuje, aby se na ní usadily prachové částečky v pórech konečné povrchové úpravy. Tímto způsobem jsou špína a smog odstraněny spolu s vodou a prodlužují tak efekt jasnosti původního odstínu. To vše i za pomocí chemické stability siloxanového pojiva, které chrání omítku před UV zářením.


 

SANO COAT 100, 120, 150, 180

Exteriérová tenkovrstvá probarvená hlazená omítkovina na bázi siloxanových pryskyřic s přídavky protiplísňových přísad a mramorů a křemičitého písku o konstantní zrnitosti od 1,0 mm 1,2 , 1,5 do 1,8 mm. V souladu s normami EN 15457-10 (odolnost proti růstu plísní) a EN 15458-10 (odolnost proti růstu řas).

https://www.paulin.cz/24809-silikonove-omitky

SOUBORY KE STAŽENÍ

Technický list.pdf (519kb)