PAULIN - SILIKONOVÉ BARVY

Image

Siloxany jsou organokřemičité sloučeniny - polymery, jejichž základním řetězec je tvořen střídajícími se atomy křemíku a kyslíku s navázáním dalších funkčních skupin. 
Jedná se o neprogresivnější typ fasádních nátěrových hmot. Nevytváří souvislý film nýbrž vrstvu s mikropóry, s extrémně nízkou nasákavostí. Díky vysokému smáčecímu úhlu vznikají mezifázová napětí, která způsobují, že voda na jejich povrchu zůstává "sbalená" a kapky vody se na povrchu nerozlévají. Nátěr tak dokonale chrání fasádu proti ušpinění i průniku srážkové vody. Kapalná voda na rozdíl od vody v plynném stavu prakticky nemůže nátěrem procházet. Nátěry mají výbornou kryvost, vysokou paropropustnost a jejich barevnost je velmi rovnoměrná i na velkých plochách bez ohledu na barevný odstín. Jsou určeny především pro vysoce kvalitní nátěry reprezentativních fasád i historicky cenných objektů.

Reference: např. zámek Pohansko, Brno - ČNB, Moravská zemská knihovna, Dům u čtyř Mamlasů, divadlo Husa na Provázku, Baťova vila ve Zlíně apod.


 

SANOFINISH

minerálních plniv, velmi difúzní, vhodná také pro povrchovou úpravu sanačních omítek.
Exteriérová i interiérová barva na bázi siloxan-akrylátových kopolymerů ve vodní emulzi a

https://www.paulin.cz/24802-silikonove-barvy

SOUBORY KE STAŽENÍ

Technický list.pdf (142kb)